Dette er tekstversionen af Hjælp os til at blive bedre
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjælp os til at blive bedre

Forside - Læs op - Sitemap


Hjælp os til at blive bedre


Forslag, kritik og klager er værdifuld hjælp for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT). Det bidrager til at fastholde og udvikle et højt serviceniveau og hjælper til, at vi kan finde frem til og løse vigtige problemstillinger.

Kontakt os

I så fald vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan blive bedre.

Du kan altid kontakte os, hvis der er noget, du vil gøre os opmærksom på.

Ønsker du at klage?

Du har mulighed for at klage både over den behandling, du modtager, og over andre forhold i forbindelse med din henvisning til ATT.

Du skal være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Du kan læse mere om, hvordan du klager på hjemmesiden MinVej.dk.

Hos Psykiatriens Patientvejleder kan du få hjælp til at finde vej i klagesystemet. Patientvejlederen har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt, hvis du ønsker det.

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Det er vigtigt for ATT at kende til utilsigtede hændelser - eller fejl i behandlingen.

ATT kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at den utilsigtede hændelse sker igen, og at andre bliver udsat for det samme.

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’.

Hvordan rapporterer jeg utilsigtede hændelser?

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dermed hjælper du ATT med:

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer.

Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan vi bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Hvad sker der, når jeg har rapporteret en utilsigtet hændelse?

Psykiatrien og ATT modtager din rapport, som bliver gennemgået for at finde ud af:

Rapporten sendes anonymiseret til Patientombuddet, som indsamler og formidler viden på baggrund af utilsigtede hændelser fra hele landet.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk