Dette er tekstversionen af Fagfolk
Klik her for at komme til den grafiske version af Fagfolk

Forside - Læs op - Sitemap


Fagfolk


Afdeling for Traume- og Torturoverlevere - ATT - afhjælper følgerne af krigs-, tortur- og flugttraumer hos flygtninge, indvandrere og hjemvendte danske soldater.
 

ATT's kerneydelser er:

 

Specialiseret tværfaglig behandling

ATT yder differentieret, tværfaglig og helhedsorienteret behandling til mennesker med Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og traumer efter oplevelser med krig, flugt og tortur. Behandlingen varetages af psykiatere, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, familiebehandlere og socialrådgivere. Tolke tilknyttes behandlingen, når det er nødvendigt.

 

Rådgivning og formidling

Det har stor betydning for behandling og resocialisering af flygtninge og veteraner med komplekse traumer, at professionelle i sundhedsvæsenet på socialområdet og i uddannelsesvæsenet har viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for denne målgruppe. Derfor har ATT fokus på rådgivning og formidling i konkrete sager eller mere generelt til f.eks. jobcentre, andre sygehusafdelinger, lærere, pædagoger og socialrådgivere.

 

Metodeudvikling og forskning

Gennem udviklings- og forskningsaktiviteter er ATT med til at forbedre indsatsen over for flygtninge og veteraner med svære og komplekse traumer. Vi samarbejder med andre behandlingscentre og eksperter på området.

 

 

 

 


 


 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk