Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Behandling på ATT - veteraner

Behandling af PTSD

Effektiv behandling af PTSD kræver, at flere faglige specialister bidrager med deres viden. Behandling på ATT vil derfor være en kombination af flere forskellige behandlingsformer.

PTSD kan ikke altid helbredes fuldstændigt, men der er gode chancer for, at du efter behandlingen vil få et bedre liv.

Behandling kan hjælpe med til:

 • at mindske de psykiske og fysiske symptomer og forbedre dit funktionsniveau, så du kan fungere i din dagligdag
 • at etablere en god basis for fremtidig støtte fra f.eks. din egen læge og sociale myndigheder


Den bedste effekt opnår vi sammen

Vi opnår den bedste effekt af din behandling, hvis du engagerer dig i behandlingen og møder op til alle aftaler - også når det måske er svært.

 

Den første samtale og undersøgelse

ATT har et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital om behandlingen af veteraner med PTSD.
 

Når du som veteran er henvist til behandling for PTSD, vurderer vi, hvilket tilbud om behandling der vil være det rigtige for dig. Vi indkalder dig derfor til:

 • Samtale med psykolog, som foregår på ATT i enten Odense eller Vejle.
 • Undersøgelse hos psykiater, der foregår på Odense Universitetshospital

Herudover vil der nogle gange blive behov for at indkalde dig til yderligere samtaler på ATT, før vores endelige vurdering af behandlingstilbud.   
 

På baggrund af samtale og undersøgelse vurderer ATT og Odense Universitetshospital herefter sammen dine behandlingsmuligheder og sikrer, at du får det rette tilbud om behandling.

Når din behandling går i gang vil det fortsat være i et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital.ATTs behandlingstilbud

Et behandlingsforløb på ATT:

 • varer typisk 6-12 måneder
 • foregår i en gruppe med andre patienter og/eller som individuelle samtaler mellem dig og behandleren
 • kan i visse tilfælde foregå som telepsykiatrisk behandling, hvor du sidder hjemme og snakker med din behandler via skærm


ATT’s tilbud om behandling vil oftest være en kombination af forskellige behandlingsmetoder, herunder:


Psykoedukation (undervisning)


Jo mere du ved om PTSD, og om hvad sygdommen indebærer, des bedre kan du forholde dig til symptomerne, håndtere dem og om muligt mindske risikoen for tilbagefald.

Psykoedukation – eller undervisning - i alle relevante forhold omkring PTSD, er derfor en del af behandlingen på ATT.  

Undervisningen har fokus på:

 • at du få viden om, hvad du kan gøre for at leve med og tackle dine symptomer
 • at du lærer teknikker og øvelser, som vil kunne hjælpe dig til at håndtere og om muligt reducere tilbagefald

Undervisningen foregår i en gruppe med andre patienter eller individuelt mellem dig og behandleren. Behandleren underviser i dialog med dig og de øvrige patienter i gruppen.

Psykoterapi

Psykoterapi består af en række samtaler med en psykolog. Her vil du og psykologen sammen forsøge at bearbejde de traumatiske hændelser, du har haft, og de følelser du har omkring det.

Der findes mange former for psykoterapi.

På ATT har vi i psykoterapien særligt fokus på:

 • at lære dig strategier til at håndtere dine tanker, følelser og din adfærd i dagligdagen
 • at forsøge at bearbejde dine traumer ved hjælp af terapeutiske teknikker

 

På ATT benytter vi bl.a. en terapeutisk teknik kaldet eksponeringsterapi, som har vist sig at være en metode, der er særligt effektiv til behandling af PTSD.

Eksponeringsterapi går ud på, at behandleren sammen med dig og i små trin, afhængig af hvad du er klar til, udfordrer og konfronterer de traumatiske hændelser, som er baggrunden for at du har udviklet PTSD.

Fysioterapi

Krop og psyke hænger sammen, og som udgangspunkt er fysioterapi en del af behandlingen på ATT. Ofte foregår behandlingen hos fysioterapeut i en gruppe.

Hos fysioterapeuten lærer du øvelser og teknikker til at skabe mere harmoni og ro i kroppen, og som kan hjælpe dig til at håndtere de kropslige signaler, som du kan opleve som PTSD-ramt.

Det gælder for eksempel:

 • anspændthed
 • uro
 • smerter
 • stress
 • angst

I fysioterapien arbejder vi med veldokumenterede metoder.
 

En af de metoder, vi benytter, hjælper dig til at forstå og blive bevidst om din krops signaler. Metoden kan være med til at skabe harmoni og ro i krop og sind, så du som PTSD-ramt opnår øget selvtillid og dermed får flere handlemuligheder i dit liv.
 

ATT har lavet en video, der viser, hvordan behandlingen hos fysioterapeuten kan foregå. Videoen er tilgængelig på dansk, arabisk, bosnisk og farsi.

Her kan du læse om metoden og se videoen

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling er ofte nødvendigt ved PTSD:

 • antidepressiv og beroligende medicin virker på nogle af de kemiske processer, der er i ubalance i hjernen i forbindelse med PTSD
 • medicinen normaliserer dannelsen af nogle af de stoffer i hjernen, der har betydning for f.eks. koncentrationsevnen, hukommelsen, angst og depression

Vejledning fra socialrådgiver

Som en del af behandlingen vil du kunne få støtte og vejledning fra en socialrådgiver på ATT.

På ATT har socialrådgiverne en anden rolle end de socialrådgivere, du måske kender fra f.eks. kommunen.

Socialrådgiveren på ATT hjælper med og vejleder:

 • i forhold til at skabe overblik over dine samlede livsforhold og de problemer, du måtte have, når du er ramt af PTSD
 • i forhold til familieforhold og vigtigheden af, at der tales med både din ægtefælle/samlever og dine eventuelle børn om psykisk sygdom

Familieterapi

Når en voksen i familien er ramt af PTSD, vil det ofte påvirke hele familien, ikke mindst børnene.

Familieterapeuten:

 • tilbyder hjælp og støtte til hele familien ved sammen med dig og din familie at tage fat på det, som er svært i forhold til at være ramt af PTSD
 • støtter og giver værktøjer til at håndtere en svær hverdag, også for børn og unge i familien

Siden er sidst opdateret d. 12-09-2017 af Psykiatrien i Syddanmark.Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt